Verksamhetsplan för Sektion 1912 säsongen 2023/2024 

 
Möten 
Under verksamhetsåret 23/24 planeras att supporterklubben Sektion1912 skall genomföra ett årsmöte samt att styrelsen skall genomföra minst fyra stycken styrelsemöten.   
 
Medlemmar 
Sektion1912 ska under verksamhetsåret arbeta för att vara så transparanta och informativa som det är möjligt att vara via våra informationskanaler som Facebook, Instagram, Twitter och vår hemsida sektion1912.se 

 
Evenemang 

Under säsongen 23/24 planeras följande evenemang: 

 

  • Bortaresor varav någon gemensam resa med övriga supporterklubbar. 
  • Supportermarschen (Dock inte under premiärmatchen). 
  • Pubsamlingar. 
  • Familjedag. 
  • Någon sorts underhållning med mat och dryck i samarbete med Sm-baren. 
  • Julfest. 
  • Någon form av aktivitet där spelare från A-lagen dam och herr kan närvara. 
  • Supportermatch. 

 

Vår förhoppning är att kunna genomföra alla evenemang under säsongen men det krävs en viss uppslutning för att det ska vara möjligt. Så evenemangen är preliminära med reservation för eventuella ändringar. 

 

 

 
Tifo39 

Vi kommer att stötta Tifo39 till 100% och även bidra till detta ekonomiskt i den mån det är möjligt. 

 

 

Souvenirer 

I och med uppstarten av Sektion1912 kommer det att finnas souvenirer med supporterklubbens logga på i form av t-shirt, halsduk och mössa till försäljning på arenan vid hemmamatcher. 

Utbudet kommer att utökas allt eftersom, men blir begränsat till en början. 

 

Medlemsavgifter 
För verksamhetsåret 2023 så planeras inga ändringar av medlemsavgiften. 

Samtliga medlemmar som redan har betalat in medlemsavgiften till ”Brynäs Support Gävle” går kostnadsfritt över till Sektion1912 om intresse för det finns. 
 
Säkerhet 
En viktig aspekt är vår säkerhet vid hemmamatcher och övriga evenemang där vi eftersträvar en positivt inställd supporterkultur där vi peppar, stöttar och har roligt tillsammans. 

Vi ämnar även att ha ett fortsatt nära samarbete med Brynäs If, supporterpolis, publikvärdar och väktare. 

All form av fysiska och verbala påhopp och övergrepp är helt oacceptabla. 
 
 

Verksamhetsplaneringen är utformad av samtliga styrelsemedlemmar och är anpassad för att tillgodose intresset för så många medlemmar som möjligt i alla åldrar.  
 
 
Styrelsen för verksamhetsåret 2023/2024 

Sektion 1912 

 

Gävle, juni 2023